Usage Statistics for www.silberhumer.com

Summary Period: June 2020
Generated 01-Jul-2020 04:17 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 101576
Total Files 96068
Total Pages 100954
Total Visits 2205
Total KBytes 1047824
Total Unique Sites 738
Total Unique URLs 32
Total Unique Referrers 2665
Total Unique User Agents 153
. Avg Max
Hits per Hour 141 344
Hits per Day 3385 6087
Files per Day 3202 5832
Pages per Day 3365 6063
Sites per Day 24 65
Visits per Day 73 159
KBytes per Day 34927 64610
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.58% 96068
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 302 - Found 0.59% 595
Code 304 - Not Modified 0.00% 2
Code 404 - Not Found 4.83% 4909

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3879 3.82% 3601 3.75% 3872 3.84% 105 4.76% 22 2.98% 44950 4.29%
2 2418 2.38% 2318 2.41% 2402 2.38% 51 2.31% 40 5.42% 28874 2.76%
3 1091 1.07% 1005 1.05% 1079 1.07% 53 2.40% 37 5.01% 9037 0.86%
4 2485 2.45% 2369 2.47% 2419 2.40% 50 2.27% 65 8.81% 23267 2.22%
5 3557 3.50% 3474 3.62% 3543 3.51% 66 2.99% 52 7.05% 33974 3.24%
6 5112 5.03% 5009 5.21% 5104 5.06% 48 2.18% 33 4.47% 49808 4.75%
7 5530 5.44% 5158 5.37% 5516 5.46% 142 6.44% 44 5.96% 49078 4.68%
8 4762 4.69% 4401 4.58% 4730 4.69% 127 5.76% 42 5.69% 45932 4.38%
9 6087 5.99% 5832 6.07% 6063 6.01% 98 4.44% 33 4.47% 64610 6.17%
10 3686 3.63% 3631 3.78% 3669 3.63% 47 2.13% 45 6.10% 37389 3.57%
11 2198 2.16% 2128 2.22% 2189 2.17% 38 1.72% 27 3.66% 24006 2.29%
12 2715 2.67% 2595 2.70% 2697 2.67% 47 2.13% 38 5.15% 35678 3.40%
13 3258 3.21% 3183 3.31% 3237 3.21% 43 1.95% 39 5.28% 42673 4.07%
14 4665 4.59% 4479 4.66% 4643 4.60% 76 3.45% 44 5.96% 56226 5.37%
15 4727 4.65% 4613 4.80% 4695 4.65% 62 2.81% 35 4.74% 56497 5.39%
16 2956 2.91% 2703 2.81% 2945 2.92% 104 4.72% 45 6.10% 38089 3.64%
17 2661 2.62% 2238 2.33% 2657 2.63% 131 5.94% 28 3.79% 33042 3.15%
18 1308 1.29% 871 0.91% 1287 1.27% 159 7.21% 47 6.37% 19829 1.89%
19 1215 1.20% 858 0.89% 1202 1.19% 121 5.49% 35 4.74% 19352 1.85%
20 2212 2.18% 2104 2.19% 2199 2.18% 54 2.45% 40 5.42% 25298 2.41%
21 2874 2.83% 2823 2.94% 2857 2.83% 38 1.72% 36 4.88% 26064 2.49%
22 3981 3.92% 3865 4.02% 3974 3.94% 68 3.08% 43 5.83% 35471 3.39%
23 4999 4.92% 4841 5.04% 4986 4.94% 85 3.85% 53 7.18% 45116 4.31%
24 5509 5.42% 5380 5.60% 5461 5.41% 47 2.13% 31 4.20% 50451 4.81%
25 5368 5.28% 5144 5.35% 5241 5.19% 56 2.54% 39 5.28% 49216 4.70%
26 3824 3.76% 3752 3.91% 3817 3.78% 38 1.72% 26 3.52% 35804 3.42%
27 3477 3.42% 3334 3.47% 3467 3.43% 82 3.72% 40 5.42% 30328 2.89%
28 2114 2.08% 1970 2.05% 2106 2.09% 73 3.31% 26 3.52% 16489 1.57%
29 2337 2.30% 2056 2.14% 2334 2.31% 113 5.12% 30 4.07% 18647 1.78%
30 571 0.56% 333 0.35% 563 0.56% 113 5.12% 50 6.78% 2630 0.25%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 153 4598 4.53% 145 4363 4.54% 152 4583 4.54% 1559 46779 4.46%
1 152 4566 4.50% 143 4316 4.49% 149 4495 4.45% 1536 46093 4.40%
2 150 4526 4.46% 144 4327 4.50% 150 4514 4.47% 1553 46603 4.45%
3 151 4553 4.48% 144 4331 4.51% 151 4535 4.49% 1533 45985 4.39%
4 151 4549 4.48% 143 4316 4.49% 151 4542 4.50% 1556 46686 4.46%
5 151 4530 4.46% 140 4229 4.40% 147 4412 4.37% 1551 46516 4.44%
6 153 4608 4.54% 145 4352 4.53% 151 4558 4.51% 1566 46974 4.48%
7 149 4477 4.41% 141 4232 4.41% 147 4438 4.40% 1538 46132 4.40%
8 140 4203 4.14% 133 3996 4.16% 139 4194 4.15% 1500 44990 4.29%
9 140 4229 4.16% 132 3988 4.15% 140 4200 4.16% 1464 43924 4.19%
10 149 4480 4.41% 142 4272 4.45% 148 4467 4.42% 1571 47137 4.50%
11 155 4656 4.58% 148 4468 4.65% 154 4648 4.60% 1603 48085 4.59%
12 152 4572 4.50% 145 4376 4.56% 152 4564 4.52% 1579 47373 4.52%
13 144 4340 4.27% 137 4132 4.30% 144 4329 4.29% 1489 44682 4.26%
14 130 3906 3.85% 122 3689 3.84% 129 3884 3.85% 1365 40946 3.91%
15 124 3740 3.68% 117 3524 3.67% 124 3724 3.69% 1290 38694 3.69%
16 114 3428 3.37% 107 3225 3.36% 113 3413 3.38% 1236 37091 3.54%
17 111 3330 3.28% 102 3072 3.20% 110 3311 3.28% 1211 36318 3.47%
18 107 3210 3.16% 100 3003 3.13% 106 3193 3.16% 1102 33052 3.15%
19 115 3460 3.41% 108 3245 3.38% 114 3435 3.40% 1181 35433 3.38%
20 135 4066 4.00% 128 3841 4.00% 134 4038 4.00% 1386 41582 3.97%
21 149 4493 4.42% 140 4227 4.40% 148 4447 4.40% 1520 45603 4.35%
22 149 4495 4.43% 142 4272 4.45% 149 4487 4.44% 1529 45875 4.38%
23 152 4561 4.49% 142 4272 4.45% 151 4543 4.50% 1509 45270 4.32%

Top 30 of 32 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 86027 84.69% 862673 82.33% /stats/
2 7927 7.80% 5209 0.50% /
3 2021 1.99% 172063 16.42% /stats/usage_201804.html
4 6 0.01% 511 0.05% /stats/usage_202002.html
5 6 0.01% 541 0.05% /stats/usage_202005.html
6 5 0.00% 430 0.04% /stats/usage_201907.html
7 5 0.00% 426 0.04% /stats/usage_201909.html
8 5 0.00% 343 0.03% /stats/usage_201911.html
9 5 0.00% 428 0.04% /stats/usage_202004.html
10 4 0.00% 310 0.03% /stats/usage_201809.html
11 4 0.00% 259 0.02% /stats/usage_201912.html
12 4 0.00% 346 0.03% /stats/usage_202003.html
13 4 0.00% 290 0.03% /stats/usage_202006.html
14 3 0.00% 251 0.02% /stats/usage_201802.html
15 3 0.00% 218 0.02% /stats/usage_201806.html
16 3 0.00% 229 0.02% /stats/usage_201807.html
17 3 0.00% 235 0.02% /stats/usage_201808.html
18 3 0.00% 239 0.02% /stats/usage_201810.html
19 3 0.00% 255 0.02% /stats/usage_201811.html
20 3 0.00% 247 0.02% /stats/usage_201901.html
21 3 0.00% 252 0.02% /stats/usage_201902.html
22 3 0.00% 258 0.02% /stats/usage_201908.html
23 3 0.00% 259 0.02% /stats/usage_201910.html
24 3 0.00% 259 0.02% /stats/usage_202001.html
25 2 0.00% 171 0.02% /stats/usage_201803.html
26 2 0.00% 171 0.02% /stats/usage_201805.html
27 2 0.00% 173 0.02% /stats/usage_201812.html
28 2 0.00% 162 0.02% /stats/usage_201903.html
29 2 0.00% 173 0.02% /stats/usage_201905.html
30 2 0.00% 171 0.02% /stats/usage_201906.html

Top 10 of 32 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 86027 84.69% 862673 82.33% /stats/
2 2021 1.99% 172063 16.42% /stats/usage_201804.html
3 7927 7.80% 5209 0.50% /
4 6 0.01% 541 0.05% /stats/usage_202005.html
5 6 0.01% 511 0.05% /stats/usage_202002.html
6 5 0.00% 430 0.04% /stats/usage_201907.html
7 5 0.00% 428 0.04% /stats/usage_202004.html
8 5 0.00% 426 0.04% /stats/usage_201909.html
9 4 0.00% 346 0.03% /stats/usage_202003.html
10 5 0.00% 343 0.03% /stats/usage_201911.html

Top 10 of 20 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7927 7.80% 705 83.04% /
2 86027 84.69% 92 10.84% /stats/
3 2021 1.99% 33 3.89% /stats/usage_201804.html
4 3 0.00% 2 0.24% /stats/usage_201807.html
5 6 0.01% 2 0.24% /stats/usage_202002.html
6 3 0.00% 1 0.12% /stats/usage_201806.html
7 3 0.00% 1 0.12% /stats/usage_201808.html
8 4 0.00% 1 0.12% /stats/usage_201809.html
9 3 0.00% 1 0.12% /stats/usage_201810.html
10 3 0.00% 1 0.12% /stats/usage_201811.html

Top 10 of 21 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7927 7.80% 655 78.07% /
2 86027 84.69% 129 15.38% /stats/
3 2021 1.99% 33 3.93% /stats/usage_201804.html
4 3 0.00% 2 0.24% /stats/usage_201901.html
5 6 0.01% 2 0.24% /stats/usage_202002.html
6 6 0.01% 2 0.24% /stats/usage_202005.html
7 4 0.00% 2 0.24% /stats/usage_202006.html
8 2 0.00% 1 0.12% /stats/usage_201805.html
9 3 0.00% 1 0.12% /stats/usage_201806.html
10 3 0.00% 1 0.12% /stats/usage_201807.html

Top 30 of 2665 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6364 6.27% https://nicole-marquez.com/
2 5640 5.55% https://lamodatifabella.com/
3 4739 4.67% https://mycommunityhealthmatters.org/
4 4081 4.02% https://lubstom.ru/
5 4006 3.94% https://domzastarekatarina.com/
6 3929 3.87% https://crcd-bih.com/
7 3712 3.65% https://clubajedreztemple.com/
8 3004 2.96% https://kitschyspirit.com/
9 1585 1.56% - (Direct Request)
10 1363 1.34% http://virtclub.com/
11 1203 1.18% http://www.google.ru/search
12 1032 1.02% http://rt.videochat.guru/
13 1026 1.01% http://doska.org/
14 680 0.67% https://drive.google.com/open
15 663 0.65% http://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
16 329 0.32% http://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
17 325 0.32% http://nolvadex.onlc.eu
18 305 0.30% http://tretinoine.de.tl
19 299 0.29% http://amoxili.webnode.fr
20 282 0.28% http://zithromaxe.onlc.fr
21 268 0.26% https://www.bigskycash.org/MN/
22 264 0.26% https://www.bigskycash.org/CT/
23 264 0.26% https://www.bigskycash.org/GA/
24 264 0.26% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
25 252 0.25% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
26 248 0.24% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
27 223 0.22% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
28 220 0.22% http://lukol.onlc.eu
29 212 0.21% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KS/
30 208 0.20% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AZ/

Top 20 of 206 Total Search Strings
# Hits Search String
1 165 13.72% http://virtclub.com/
2 48 3.99% https://rt.videochat.guru/
3 45 3.74% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
4 39 3.24% https://xn--80aafsqmek2ak.xn--80asehdb/
5 38 3.16% http://doska.org/
6 34 2.83% https://videochat.guru/
7 34 2.83% https://vk.com/xrumernet
8 34 2.83% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
9 33 2.74% https://vk.com/zennoposterinfo
10 33 2.74% https://znakomstv.net/
11 31 2.58% https://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
12 28 2.33% https://ok.ru/doskaobyavlenii
13 28 2.33% https://vk.com/doskaobyavlenii
14 27 2.24% https://doska.info/item/add
15 26 2.16% https://xxxznakomstva.ru/
16 25 2.08% https://zennoposter.info/pages/skachat-zennoposter.html
17 23 1.91% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
18 22 1.83% https://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
19 19 1.58% https://xrumer.net/pages/xrumer-xevil.html
20 14 1.16% https://jp.videochat.guru/

Top 15 of 153 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7713 7.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 7596 7.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 5805 5.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 3816 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 2017 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
6 1981 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
7 1980 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
8 1972 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
9 1968 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
10 1959 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
11 1957 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
12 1955 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 1944 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
14 1943 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 1936 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2

Usage by Country for June 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 101576 100.00% 96068 100.00% 1047824 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21