Usage Statistics for www.silberhumer.com

Summary Period: July 2020
Generated 01-Aug-2020 04:07 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2020
Total Hits 57968
Total Files 53571
Total Pages 57581
Total Visits 2318
Total KBytes 487979
Total Unique Sites 747
Total Unique URLs 33
Total Unique Referrers 1174
Total Unique User Agents 129
. Avg Max
Hits per Hour 77 281
Hits per Day 1869 2893
Files per Day 1728 2823
Pages per Day 1857 2882
Sites per Day 24 64
Visits per Day 74 157
KBytes per Day 15741 26374
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.41% 53571
Code 302 - Found 1.04% 600
Code 304 - Not Modified 0.00% 1
Code 404 - Not Found 6.55% 3796

Daily usage for July 2020

Daily Statistics for July 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 309 0.53% 191 0.36% 293 0.51% 90 3.88% 64 8.57% 558 0.11%
2 313 0.54% 170 0.32% 294 0.51% 85 3.67% 61 8.17% 498 0.10%
3 1739 3.00% 1599 2.98% 1723 2.99% 88 3.80% 62 8.30% 14741 3.02%
4 1704 2.94% 1629 3.04% 1692 2.94% 71 3.06% 52 6.96% 14586 2.99%
5 1943 3.35% 1878 3.51% 1933 3.36% 71 3.06% 45 6.02% 17748 3.64%
6 1406 2.43% 1347 2.51% 1401 2.43% 82 3.54% 58 7.76% 12955 2.65%
7 1842 3.18% 1813 3.38% 1837 3.19% 56 2.42% 45 6.02% 22358 4.58%
8 1654 2.85% 1397 2.61% 1649 2.86% 120 5.18% 63 8.43% 12955 2.65%
9 429 0.74% 256 0.48% 417 0.72% 105 4.53% 62 8.30% 1510 0.31%
10 1715 2.96% 1587 2.96% 1707 2.96% 86 3.71% 46 6.16% 14691 3.01%
11 2074 3.58% 1822 3.40% 2059 3.58% 129 5.57% 61 8.17% 16646 3.41%
12 1631 2.81% 1295 2.42% 1613 2.80% 140 6.04% 59 7.90% 11885 2.44%
13 2364 4.08% 1978 3.69% 2357 4.09% 157 6.77% 53 7.10% 18680 3.83%
14 2048 3.53% 1960 3.66% 2043 3.55% 59 2.55% 41 5.49% 19430 3.98%
15 1930 3.33% 1841 3.44% 1917 3.33% 52 2.24% 36 4.82% 14814 3.04%
16 1853 3.20% 1756 3.28% 1843 3.20% 52 2.24% 29 3.88% 13480 2.76%
17 2790 4.81% 2703 5.05% 2770 4.81% 45 1.94% 40 5.35% 22623 4.64%
18 2555 4.41% 2489 4.65% 2549 4.43% 45 1.94% 21 2.81% 21214 4.35%
19 2107 3.63% 1992 3.72% 2093 3.63% 46 1.98% 27 3.61% 17726 3.63%
20 1429 2.47% 1108 2.07% 1420 2.47% 41 1.77% 27 3.61% 6734 1.38%
21 1251 2.16% 1178 2.20% 1241 2.16% 45 1.94% 32 4.28% 7615 1.56%
22 1208 2.08% 1118 2.09% 1194 2.07% 61 2.63% 49 6.56% 7145 1.46%
23 2893 4.99% 2823 5.27% 2882 5.01% 63 2.72% 38 5.09% 26183 5.37%
24 2654 4.58% 2546 4.75% 2617 4.54% 76 3.28% 39 5.22% 24672 5.06%
25 2659 4.59% 2535 4.73% 2643 4.59% 87 3.75% 39 5.22% 24391 5.00%
26 2273 3.92% 2016 3.76% 2260 3.92% 96 4.14% 41 5.49% 21433 4.39%
27 2641 4.56% 2416 4.51% 2627 4.56% 77 3.32% 30 4.02% 23114 4.74%
28 2765 4.77% 2738 5.11% 2753 4.78% 57 2.46% 32 4.28% 26374 5.40%
29 2681 4.62% 2469 4.61% 2670 4.64% 81 3.49% 24 3.21% 24076 4.93%
30 2382 4.11% 2318 4.33% 2372 4.12% 68 2.93% 30 4.02% 21969 4.50%
31 726 1.25% 603 1.13% 712 1.24% 80 3.45% 32 4.28% 5175 1.06%

Hourly usage for July 2020

Hourly Statistics for July 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 85 2663 4.59% 79 2454 4.58% 85 2636 4.58% 703 21800 4.47%
1 88 2741 4.73% 82 2543 4.75% 88 2732 4.74% 729 22590 4.63%
2 86 2690 4.64% 82 2549 4.76% 86 2684 4.66% 742 22998 4.71%
3 86 2687 4.64% 81 2526 4.72% 86 2669 4.64% 727 22528 4.62%
4 83 2603 4.49% 79 2473 4.62% 83 2588 4.49% 721 22352 4.58%
5 82 2563 4.42% 78 2443 4.56% 82 2558 4.44% 708 21957 4.50%
6 84 2621 4.52% 78 2445 4.56% 84 2606 4.53% 781 24224 4.96%
7 81 2514 4.34% 76 2376 4.44% 80 2497 4.34% 684 21212 4.35%
8 84 2633 4.54% 80 2493 4.65% 84 2621 4.55% 746 23132 4.74%
9 83 2597 4.48% 78 2428 4.53% 83 2577 4.48% 709 21968 4.50%
10 90 2818 4.86% 79 2449 4.57% 90 2811 4.88% 691 21411 4.39%
11 86 2690 4.64% 81 2531 4.72% 86 2670 4.64% 750 23264 4.77%
12 93 2903 5.01% 88 2737 5.11% 92 2880 5.00% 827 25622 5.25%
13 91 2825 4.87% 83 2603 4.86% 90 2797 4.86% 802 24853 5.09%
14 78 2418 4.17% 72 2252 4.20% 77 2402 4.17% 694 21525 4.41%
15 64 2009 3.47% 56 1759 3.28% 64 1986 3.45% 519 16095 3.30%
16 50 1578 2.72% 46 1426 2.66% 50 1568 2.72% 421 13047 2.67%
17 42 1313 2.27% 37 1158 2.16% 41 1289 2.24% 319 9887 2.03%
18 43 1346 2.32% 35 1103 2.06% 43 1341 2.33% 295 9141 1.87%
19 46 1449 2.50% 40 1256 2.34% 45 1421 2.47% 337 10445 2.14%
20 72 2243 3.87% 66 2072 3.87% 71 2218 3.85% 607 18832 3.86%
21 84 2607 4.50% 79 2452 4.58% 83 2599 4.51% 718 22248 4.56%
22 88 2733 4.71% 80 2499 4.66% 87 2724 4.73% 720 22335 4.58%
23 87 2724 4.70% 82 2544 4.75% 87 2707 4.70% 791 24515 5.02%

Top 30 of 33 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 43144 74.43% 432749 88.68% /stats/
2 9854 17.00% 6476 1.33% /
3 474 0.82% 40355 8.27% /stats/usage_201804.html
4 5 0.01% 346 0.07% /stats/usage_202001.html
5 4 0.01% 290 0.06% /stats/usage_201806.html
6 4 0.01% 314 0.06% /stats/usage_201808.html
7 4 0.01% 310 0.06% /stats/usage_201809.html
8 4 0.01% 319 0.07% /stats/usage_201810.html
9 4 0.01% 340 0.07% /stats/usage_201811.html
10 4 0.01% 346 0.07% /stats/usage_201812.html
11 4 0.01% 329 0.07% /stats/usage_201901.html
12 4 0.01% 360 0.07% /stats/usage_202005.html
13 4 0.01% 365 0.07% /stats/usage_202006.html
14 4 0.01% 311 0.06% /stats/usage_202007.html
15 3 0.01% 256 0.05% /stats/usage_201803.html
16 3 0.01% 256 0.05% /stats/usage_201805.html
17 3 0.01% 229 0.05% /stats/usage_201807.html
18 3 0.01% 252 0.05% /stats/usage_201902.html
19 3 0.01% 244 0.05% /stats/usage_201903.html
20 3 0.01% 246 0.05% /stats/usage_201904.html
21 3 0.01% 259 0.05% /stats/usage_201905.html
22 3 0.01% 257 0.05% /stats/usage_201906.html
23 3 0.01% 258 0.05% /stats/usage_201907.html
24 3 0.01% 258 0.05% /stats/usage_201908.html
25 3 0.01% 256 0.05% /stats/usage_201909.html
26 3 0.01% 259 0.05% /stats/usage_201910.html
27 3 0.01% 257 0.05% /stats/usage_201911.html
28 3 0.01% 259 0.05% /stats/usage_201912.html
29 3 0.01% 255 0.05% /stats/usage_202002.html
30 3 0.01% 260 0.05% /stats/usage_202003.html

Top 10 of 33 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 43144 74.43% 432749 88.68% /stats/
2 474 0.82% 40355 8.27% /stats/usage_201804.html
3 9854 17.00% 6476 1.33% /
4 4 0.01% 365 0.07% /stats/usage_202006.html
5 4 0.01% 360 0.07% /stats/usage_202005.html
6 4 0.01% 346 0.07% /stats/usage_201812.html
7 5 0.01% 346 0.07% /stats/usage_202001.html
8 4 0.01% 340 0.07% /stats/usage_201811.html
9 4 0.01% 329 0.07% /stats/usage_201901.html
10 4 0.01% 319 0.07% /stats/usage_201810.html

Top 10 of 29 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9854 17.00% 614 44.92% /
2 43144 74.43% 504 36.87% /stats/
3 474 0.82% 220 16.09% /stats/usage_201804.html
4 4 0.01% 2 0.15% /stats/usage_201809.html
5 4 0.01% 2 0.15% /stats/usage_202006.html
6 4 0.01% 2 0.15% /stats/usage_202007.html
7 4 0.01% 1 0.07% /stats/usage_201806.html
8 3 0.01% 1 0.07% /stats/usage_201807.html
9 4 0.01% 1 0.07% /stats/usage_201808.html
10 4 0.01% 1 0.07% /stats/usage_201810.html

Top 10 of 29 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9854 17.00% 556 41.12% /
2 43144 74.43% 546 40.38% /stats/
3 474 0.82% 219 16.20% /stats/usage_201804.html
4 5 0.01% 3 0.22% /stats/usage_202001.html
5 4 0.01% 2 0.15% /stats/usage_201808.html
6 4 0.01% 2 0.15% /stats/usage_202006.html
7 4 0.01% 2 0.15% /stats/usage_202007.html
8 4 0.01% 1 0.07% /stats/usage_201806.html
9 3 0.01% 1 0.07% /stats/usage_201807.html
10 4 0.01% 1 0.07% /stats/usage_201809.html

Top 30 of 1174 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7762 13.39% https://prosop.org/
2 5035 8.69% https://ufcfightweek2019.com/
3 4685 8.08% https://if-puissance.com/
4 4641 8.01% https://stjosephhealthyactiveliving.com/
5 4586 7.91% https://saugatuckwoodenboatcruises.com/
6 4552 7.85% https://gurudongmarlake.com/
7 3912 6.75% https://icsw2019york.org/
8 2708 4.67% https://artsabroad.org/
9 1749 3.02% - (Direct Request)
10 1631 2.81% http://doska.info/
11 1467 2.53% http://sarafovo.org/
12 996 1.72% http://www.google.ru/search
13 950 1.64% http://m.znakomstva.net/
14 897 1.55% http://znakomstva.net/
15 562 0.97% http://xn--b1adcgjb2abq4al4j.xn--c1avg/
16 428 0.74% http://m.vk.com/znakomstvanet
17 422 0.73% http://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
18 333 0.57% http://vk.com/znakomstvanet
19 265 0.46% http://doma.info/
20 246 0.42% http://doska.info/item/add
21 174 0.30% http://vk.com/doskaobyavlenii
22 165 0.28% http://ok.ru/doskaobyavlenii
23 154 0.27% http://doxycyclinekauf.blogger.ba
24 146 0.25% http://hepcinat.asso-web.com
25 143 0.25% http://atarax.diblogotus.com
26 141 0.24% http://paxili.cmonsite.fr
27 140 0.24% http://arava.blogger.ba
28 140 0.24% http://propeciakaufen.onlc.be
29 136 0.23% http://requip.hatenablog.com
30 135 0.23% http://abilifyde.logdown.com

Top 20 of 36 Total Search Strings
# Hits Search String
1 357 35.84% https://doska.info/
2 64 6.43% https://m.znakomstva.net/
3 59 5.92% https://sarafovo.org/
4 56 5.62% https://znakomstva.net/
5 47 4.72% https://vk.com/znakomstvanet
6 44 4.42% https://xn--b1adcgjb2abq4al4j.xn--c1avg/
7 40 4.02% https://m.vk.com/znakomstvanet
8 26 2.61% https://doska.info/item/add
9 24 2.41% https://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
10 23 2.31% https://doska.info/bg/
11 23 2.31% https://ok.ru/doskaobyavlenii
12 21 2.11% https://doska.info/by/
13 18 1.81% https://doska.info/kz/
14 18 1.81% https://doska.info/sitemap/
15 18 1.81% https://vk.com/doskaobyavlenii
16 17 1.71% https://doma.info/
17 17 1.71% https://doska.info/kg/
18 15 1.51% https://doska.info/prodam-khoroshuju-dachu-2256.html
19 14 1.41% https://doska.info/ua/
20 14 1.41% https://doska.info/uz/

Top 15 of 129 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4365 7.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 4338 7.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 3286 5.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 2169 3.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1164 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
6 1164 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
7 1161 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
8 1142 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
9 1140 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
10 1140 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
11 1114 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 1112 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 1109 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 1108 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 1100 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Usage by Country for July 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 57968 100.00% 53571 100.00% 487979 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21